En iyi kullanım için javascript kullanımını aktifleştirin.
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Baykal

Yayınlar

İÇ HASTALIKLARI UZMANI PROF.DR. YAVUZ BAYKAL TARAFINDAN HAZIRLANAN

YURTİÇİ KAYNAKLAR

 • Ç. ÖZDEMIR, A. YALÇIN, M. KUTLU, S. ERİKÇİ, F. ARPACI, Y. BAYKAL.

  Mide ve kolon kanserli hastalarda serum kolesterol ve trigliserid düzeyleri. GATA Bülteni; 1990;32:769-73.

 • Y. BAYKAL, Ç. ÖZDEMİR, T. ÜNAL, F. ARPACI, S. ERİKÇİ, M. KUTLU, H. SAYAR.

  Tip II. Diabetes mellituslu hastalarda oral kandidiazisin diabetik kontrol, oral protez ve T lenfosit fonksiyonları ile ilişkisi. GATA Bülteni: 1991;33:527-32.

 • E. ABAYLI, S. ERİKÇİ, Y. BAYKAL, T. ÜNAL, K. SAĞLAM, Ç. ÇETINEL, F. KOCABALKAN.

  Akut kronik hepatitli ve sirozlu hastalarda serum ferritin, serum demir düzeyleri. GATA Bülteni: 1994;36:33-39.

 • B. KOÇ, Ç. ÖZDEMIR, S. ERİKÇİ, H. GÜN, T. ÜNAL, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN.

  Behçet hastalığında antifosfolipid antikor düzeyleri. GATA Tıp Bülteni: 1994;36:467-70.

 • B. KOÇ, Ç. ÖZDEMİR, F. KOCABALKAN, Z. BEYHAN, C. BEYAN, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL.

  Tip II D.M'lu hastalarda serum magnezyum eksikliğinin trombosit agregasyonuna etkisi.. GATA Bülteni: 1994;36:495-97.

 • S. ÖZAYDIN, S. ERİKÇİ, F. KOCABALKAN, G. YILDIRIM, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM.

  Sağlıklı genç erkeklerde hemokromotaz prevalansı ve transferrin saturasyonunun hemakromotoz tanısındaki rolü. Optimal Tıp Dergisi: 1994; 7(4):146-52.

 • MR. MAS, A. DINÇ, S. ERİKÇİ, Ü. ATEŞKAN, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  31 semptomatik kolelitiazisli olgunun ESWL sonuçları. Gastroenteroloji; 1994; 5(3):418-20.

 • F. AVCI, I.H. KOÇAR, A. BARUT, A. YÖNEM, H. TATAR, F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM.

  Koroner arter hastalığında periferik kanda ve koroner sinüs kanında tümör nekrozis faktör a. MN Kardioloji 1995;2:124-29.

 • A. YÖNEM, K. SAĞLAM, M. KUTLU, Y. BAYKAL, R. MAS, B. KOÇ, F. KOCABALKAN.

  Kalp hastalığı yönünden asemptomatik diabetik hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının MUGA ile değerlendirilmesi.T.Diabet Yıllığı 1995-1996;11:198-204.

 • K. SAĞLAM, S. ERİKÇİ, F. KOCABALKAN, R. MAS, Y. BAYKAL, E. IŞIMER.

  Selenyum ve glutation peroksidaz aktivitesi düzeylerinin iskemik kalp hastalığı ile ilişkisi. GATA Bülteni, 1995;37:58-62.

 • A. BATTAL, Y. BAYKAL, S. ERİKÇİ, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  Serbest radikal temizleyici süperoksit dismutaz enziminin ve serum bakır, çinko, selenyum düzeylerinin Diabetin kronik komplikasyonları ile ilişkisi.. GATA Bülteni, 1995;37:218-22.

 • T. ÇETIN, K. SAĞLAM, I.H. KOÇAR, T. ÜNAL, Y. BAYKAL, F. KOCABALKAN,

  Karditli ve karditsiz akut eklem romatizmasında antifosfolipid antikorları. GATA Bülteni, 1995;38:235-39.

 • F. ÇİÇEKÇİBAŞI, S. ERİKÇİ, B. KOÇ, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN.

  Genç yaşta akut myokard infarktüsü geçiren erkek hastalarda serum apolipoprotein A-1 ve apoprotein B-100, düzeylerinin belirlenmesi. Türk J. Gastroenterol,1995;6:175-77.

 • M. KARAAYVAZ, V. KÖSEOĞLU, Y. BAYKAL, A. ŞENGÜL, N. OZANGÜÇ.

  Ketotifenin allerji deri testlerine etkisi. T.Klin. Tıp Bilim. 1995;15:241-43.

 • F. KOCABALKAN, K. SAĞLAM, R. MAS, Ü. ATEŞKAN, Y. BAYKAL, C. TOP, M. KUTLU.

  Diabetik ketoasidozu presipite eden faktörler. GATA Tıp Bülteni 1995;37:466-69.

 • Y. BAYKAL, S. PAY, K. SAĞLAM, B. KOÇ, S. ERİKÇİ, Z. ÇALIŞKANER,F. KOCABALKAN.

  Intihar girişiminde bulunanlarda serum kolesterol düzeyleri. T. Klin. Tıp Bilimleri. 1995;15:351-53.

 • F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, A. ÖZET, B. KOÇ, Ş. KÖMÜRCÜ, T. ÜNAL, R. MAS, S. ERİKÇİ.

  Kanser ile yaş grupları arasındaki ilişki. TCDD Hastanesi Tıp Bülteni. 1995:(2):35-39.

 • K. SAĞLAM, Y. BAYKAL, M. ÜLGEY, Ç. ÖZDEMIR, S. ERİKÇİ, F. KOCABALKAN.

  The levels of ICAM-1 in Behçet's disease. Türk J. Med. Res. 1995;13(4):136-138.

 • YALÇIN, A.U. URAL, Y. BAYKAL, C. BEYAN, I. YAVUZ, T. ÇETIN.

  The effect of nisoldipine on platelet aggregation. Türk. J. Med. Res. 1995; 13(5):174-76.

 • B.KOÇ, Y. BAYKAL, S. KÖMÜRCÜ, S. ERİKÇİ, M. KUTLU, F. KOCABALKAN.

  Soluble interleukin-2 receptor levels in patients with Behçet's disease Türk J. Med. Res. 1995; 13(5):195-97.

 • Y. BAYKAL, S. KÖMÜRCÜ, G. ÖZET, A. ÖZET, F. ARPACI, H. YILMAZ, B. ÖZTÜRK, M. BEYZADEOĞLU.

  Meme kanserli hastalarda tamoksifen tedavisinin plazma lipid ve lipoproteinleri üzerine etkisi. Acta Ongologica Turcica 1996;28(1-2):8-10.

 • M. KARAAYVAZ, B. KOÇ, Y. BAYKAL, V. KÖSEOĞLU, N. OZANGÜÇ.

  Antiastmatik ilaçların alerjen ve histaminle yapılan deri testlerine etkisi. GATA Bülteni, 1996;(38):149-53.

 • B. KOÇ, R. ÖZTÜRK, Y. BAYKAL, M. KUTLU, R. MAS, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN.

  Behçet hastalığında soluble CD44 düzeyleri. GATA Bülteni, 1996;38:4-8.

 • Ü. ATEŞKAN, R. MAS, A. DİNÇ, Y. BAYKAL, S. ERİKÇİ, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  Effect of Erythromycin on gallbladder function in diabetic patients with autonomic neuropathy. Endoskopi Dergisi, 1996;2:80-82.

 • Y. BAYKAL, M.R. MAS, B. KOÇ, K. SAĞLAM, S. PAY, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  Kronik karaciğer hastalarında serum kompleman ve immunoglobulin düzeyleri. Endoskopi Dergisi. 1996;2:87-93.

 • E.SARAÇOĞLU, N.ÖZCAN, Y.BAYKAL, K.SAĞLAM, F.KOCABALKAN.

  Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda silazaprilin sol ventrikül parametreleri, serum ACE düzeyi ve kan basıncına etkisi. T. Klin. J. Cardiol, 1996;(9):101-4.

 • B. KOÇ, Y. BAYKAL, R. MAS, B. TOY, B. CÖMERT, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN,

  Behçetli hastalarda sinoviyal sıvı özellikleri. GATA Bülteni, 1996;38:342-46.

 • Y. BAYKAL, C. ERDÖL, F. KOCABALKAN.

  HBsAg insidance in ischemic heart disease patients. Tur. J. Med: Res. 1996; 14(1):35.

 • F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, B. KOÇ.

  As a risk factor the levels of cholesterol and triglyceride in the four age group of Turkish population. Turk J. Med: Res. 1996 (2).

 • Y. BAYKAL, B. KOÇ, I. YAVUZ, S. KÖMÜRCÜ, T. ÜNAL, M. KUTLU, F. KOCABALKAN.

  Effect of dexfenfuramine on obesity. Turk J. Med. Res. 1996 14(3).

 • Y. BAYKAL, I. YAVUZ, S. KÖMÜRCÜ, B. KOÇ, R. MAS, M. KUTLU,

  F. KOCABALKAN. Effect of dexfenfluramine on laboratory parameters. Turk J Med. Res. 1996; 14(3).

 • Y. BAYKAL, B. KOÇ, G. ÖZET, R. MAS, M. ŞALK, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  The changes of plasma lipoproteins in patients with hepatitis. Turk J. Med. Res. 1996;14(2):59-62.

 • Y. BAYKAL, A. BATTAL, Ş. KÖMÜRCÜ, Ç. ÖZDEMİR, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN,

  Superoxide dismutase and glutathione peroxidese in Behçet's disease. T.Klin. Tıp Bülteni. 1996 (16):170-73.

 • Y. BAYKAL, H. LEVENT, B. KOÇ, MR. MAS, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN,

  Lipoprotein (a) levels in hemodialisis patients with chronic renal failure. Turk J. Med. Res. 1996 14(3).

 • M. KARAAYVAZ, Y. BAYKAL, V. KÖSEOĞLU, N. OZANGÜÇ,

  Hidroksizin ve Terfenadinin allerjen ve histaminle yapılan deri testlerine etkileri. A.Ü.T.F. Dergisi. 1996, 49(2):81-86.

 • MR. MAS, Ü. ATEŞKAN, A. DİNÇ, S. NALBANT, Y. BAYKAL, B. KOÇ,

  F. KOCABALKAN. Effect of oral cholestyramine on gallbladder motility in gallstone patients. Endoskopi. 1996;4:151-3.

 • MR. MAS, Ü. ATEŞKAN, A. DİNÇ, S. NALBANT, Y. BAYKAL, B. KOÇ, F. KOCABALKAN.

  The evaluation of gallbladder motilitiy before and after ESWL. Endoskopi. 1996;4:161-3.

 • MR. MAS, S. NALBANT,Y. BAYKAL, Ü. ATEŞKAN, A. DINÇ, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  Antibodies against HCV in hemodialysis patients. T.J. Gastroenterogy, 1996; 7(4):293-4.

 • Y. BAYKAL, B. KOÇ, O. ŞENER, G. ÖZET, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  Supraventrikuler taşikardilerin tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri. TCDD Hastanesi Bülteni. 1996;(1-2):43-46.

 • Y. BAYKAL, B. KOÇ, O. ŞENER, R. MAS, S. PAY, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  Iskemik kalp hastalığı ile ABO kan grupları arasındaki ilişki. TCDD Hastanesi Bülteni. 1996;(1-2): 38-42.

 • A.UYGUN, S. ERİKÇİ, M. YENİCESU, A. VURAL, Y. BAYKAL, A. KUBAR, B. CELASUN.

  Multipl myolomalı hastalarda böbrek tutulumunun irdelenmesi. GATA Bülteni. 1996;38:300-3.

 • İ. YAVUZ, R. MAS, Y. BAYKAL, S. NALBANT, B. KOÇ, K. SAĞLAM, M. KUTLU.

  Romatizmal hastalıklarda insülin rezistansı. Türk Diyabet Yıllığı. 1996-97;12:156-61.

 • C. GÖNLÜŞEN, S. NALBANT, R. MAS, Y. BAYKAL, B. KOÇ, M. KUTLU.

  Hiperinsülinemik öglisemik glukoz klemp tekniği kullanılarak hipertansif hastalarda insülin direncinin araştırılması. Türk Diyabet Yıllığı. 1996-97;12:162-70.

 • M. KARAAYVAZ, O. ŞENER, A. ŞENGÜL, Y. BAYKAL, B. KOÇ, N. OZANGÜÇ.

  Atopik hastalarda polen mevsimi ve mevsim dışında hücresel immünitenin değerlendirilmesi. Türk Tıp Dergisi.

 • F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, M. ERCAN, Z. ÇALIŞKANER, B. KOÇ, R. MAS.

  The relation of arterial blood pressure and serum lipids to carotid-intima media thickness in patients with NIDDM. Turk J Med Res 15;32-35;1997

 • M. ERCAN, F. KOCABALKAN, Z. ÇALIŞKANER, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL.

  The relatıon of vascular complication to carotid intima media thickness in patient with NIDDM. Turk J Med Res. 15;72-76:1997

 • F. KOCABALKAN, M. ERCAN, Y. BAYKAL, Z. ÇALIŞKANER, R. MAS, K. SAĞLAM.

  The relation of age, sex, smoking, body mass index to carotid intima media thickness in patients with NIDDM. Turk J Med Res. 15:77-80;1997

 • Y. BAYKAL, B. KOÇ, Z. ÇALIŞKANER, B. CÖMERT, T. ÜNAL, M. KUTLU, F. KOCABALKAN.

  Tip II diabetes mellituslu hastalarda plazma tromboksan, prostasiklin düzeyleri ve aspirinin etkisi. GATA Bülteni 39:472-5;1997

 • O. TARÇIN, F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, M. SAĞLAM, D. DEVECI, A. BEKTAŞ, Z. ÇALIŞKANER.

  Postmenapozal kadınlarda deri kalınlığı ve deri kollajen miktarı ile kemik mineral dansitesi arasındaki ilişki. GATA Bülteni 39;519-25:1997

 • O.TARÇIN, Y.BAYKAL, M. SAĞLAM.

  Post ve premenopozal kadınlarda deri kalınlığı ile deri kollajeni arasındaki ilişki. GATA Bülteni 40(2)169-71:1998

 • G. ÖZET, Y. BAYKAL, Z. ÇALIŞKANER.

  Sindaktili tip II ile hipertansiyon arasındaki ilişki. T Klin Tıp Bilim. 18(3):185-89:1998

 • Y. BAYKAL, A. YÖNEM, O. TARÇIN, F. KOCABALKAN.

  Comparison of ultrasound velocity measurement with DEXA in the assessment of osteoporosis in elderly women. Türkiye Tıp Dergisi. 5(5):296-99:1998

 • R. KILINÇ, K. SAĞLAM, F. BULUCU, Y. BAYKAL, M. KUTLU.

  Steatohepatitli hastalarda insülin direnci. Diyabet Yıllığı 1998-1999;140-50

 • TARÇIN. O, BAYKAL.Y, YÖNEM. A, ÇAKIR. B, KOCABALKAN. F.

  Serum levels of osteocalcin and type I prokollagen in pre and postmenopausal women. Türkiye Tıp Dergisi 6(2);102-4;1999

 • Ç. ÖKTENLI, F. BULUCU, F. KOCABALKAN, A. SÖNMEZ, Y. BAYKAL.

  Kardiopulmoner resussitasyon: Ön yargılar üzerine bir anket araştırması. GATA Bülteni 41(2):152-6;1999

 • Y. BAYKAL, A.YÖNEM, B. ÇAKIR, B.CÖMERT, B.KOÇ, F. KOCABALKAN.

  The relationship between waist/hip ratio, skinfold thickness and serum lipid levels in type two diabetic male patients. Türkiye Tıp Dergisi 6(4);222-5;1999

 • Y. BAYKAL, A.YÖNEM, B. ÇAKIR, Z. ÇALIŞKANER, A. ŞENGÜL, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  Interleukin 1 beta levels in patients with reactive arthritis. Türkiye Tıp Dergisi 6(4);201-3;1999

 • Y. BAYKAL, A. YÖNEM, B. ÇAKIR, Z. ÇALIŞKANER, F. BULUCU, B. CÖMERT, F. KOCABALKAN.

  The relationship between the skinfold thickness and hormone levels in elderly diabetic male patients. Türkiye Tıp Dergisi 6(6);303-6;1999

 • O. TARÇIN, Y. BAYKAL, B. KOÇ, Z. POLAT, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  The effect of alendronate treatment on bone mineral density and biochemical markers in postmenopausal women. 5(6);382-4;1998

 • A.YÖNEM, B. ÇAKIR, Y. BAYKAL, Ş. ÖZGÜMÜŞ, Ö. AZAL, F. KOCABALKAN.

  Diabetik hastalarda ortalama trombosit volümleri ve bunun metabolik kontrol ve komplikasyonlarla ilişkisi. Klinik Bilimler, Doktor 5;(5);586-9;1999

 • T. ÜNAL, H. YILMAZ, R. MAS, Y. BAYKAL, M. KUTLU, N. ÖZCAN, F. KOCABALKAN.

  Hipertansif hastalarda hiperinsülineminin ADP ve kollajenle uyarılmış trombosit agregasyonu üzerine etkisi. Endokronolojide yönelişler.1(9);18-25;2000

 • OLGU SUNUMLARI

 • Y. BAYKAL, S. ERİKÇİ, T. ÜNAL, R. MAS, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN.

  Kartagener sendromu ile birlikte bulunan konjenital megakolon(bir olgu nedeni ile). Optimal Tıp Dergisi: 1994; 8(2):64-66.

 • ÖZKARDEŞ, H. DOLU, C.P. EYIGÜN, Z. GÖKÇIL, Y. BAYKAL. A. ŞEN.

  Bir olgu nedeni ile meningeal karsinomatozis. Gastroenteroloji; 1994; 5(3):418-20.

 • A ÖZET, Y. BAYKAL, F. ARPACI, Ş. KÖMÜRCÜ, Ö. BERK.

  Meme kanserinin endobronşiyal metastazı (bir olgu nedeni ile). THOD 1995; 5(1):171-73.

 • S. PAY, Y. BAYKAL, B. KOÇ, K. SAĞLAM, H. ÇALIŞ, N. ÖZCAN, F. KOCABALKAN.

  Sydenham koresi (Bir olgu nedeni ile) T. Klin. Tıp Bilimleri. 1995;15:272-73.

 • Y. BAYKAL, S. PAY, K. SAĞLAM, B. CELASUN, M. KUTLU, S. ERİKÇİ, F. KOCABALKAN.

  Hipereozinofilik sendrom (Bir olgu nedeni ile). T. Klin. Tıp Bülteni, 1996;16:168-71.

 • M. DEMIRIZ, S. PAY, Z. ÇALIŞKANER, Y.BAYKAL, B.CELASUN, R.FİNCİ.

  Histiocytic cytophagic panniculitis. Turk J Dermatopathol. 1;30-33:1997

 • DERLEMELER

 • A ÖZET, Y. BAYKAL, G. ÖZET.

  Tümör belirleyicileri. Yeni Tıp Dergisi. 1995; 12(4):304-6.

 • Y. BAYKAL, Ç. ÖZDEMIR, F. KOCABALKAN.

  Endotelin. T.Klin. Tıp. Bilim Dergisi. 1996(16):9-13.

 • Y. BAYKAL, A. ÖZET, F. KOCABALKAN.

  Adezyon molekülleri. T. Klin. Tıp Bilim Dergisi.1996(16):14-22.

 • Y. BAYKAL, G. ÖZET, M. KUTLU, F. KOCABALKAN.

  G. Proteinleri. T. Klin. Tıp Bülteni, 1996;(16):133-39.

 • Y. BAYKAL, A. ÖZET, Ş. GÜRAN, Ö. BERK.

  P53 ve onkogenezisteki rolü. THOD. Dergisi. 1996;2:86-90.

 • Y. BAYKAL, G. ÖZET, B. KOÇ, F. KOCABALKAN. Tümör nekrozis faktör.

  Sendrom Aylık Tıp Dergisi. 1996 Aralık 94-97

 • Y. BAYKAL, A. ÖZET, B. KOÇ, F. KOCABALKAN.

  Insulin direncinin değerlendirilmesi.Sendrom Aylık Tıp Dergisi: 1997 Ocak 70-4.

 • Y. BAYKAL, M. KARAAYVAZ, F. KOCABALKAN, Kemokinler.

  Sendrom Aylık Tıp dergisi: 1996 Aralık 94-97.

 • Y. BAYKAL, A. ÖZET, F. KOCABALKAN. Apoptozis.

  Sendrom Aylık Tıp Dergisi: 48-55; 1997

 • Y. BAYKAL, A. ÖZET.

  Aspirin ve Kolon kanseri. T. Klin. Tıp Bilimleri. 17:19-22;1997

 • Y. BAYKAL.

  Koroner kalp hastalığından korunma. Hv. Kuv. Dergisi 53-66:1997

 • Y. BAYKAL, Ş. BILGIÇLER, F. KOCABALKAN.

  Lenfositlere bağlı hücre lizisi ve hastalıklarla ilişkisi. Sendrom. 10(7):78-85;1998

 • Y. BAYKAL, R. KILINÇ, G. ÖZET.

  Intravenöz immünglobulinlerin klinik kullanımı. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 10(7):37-44:1997

 • G. ÖZET, Y. BAYKAL, A. ÖZET.

  Telomerler, telomeraz ve kanser. Sendrom Aylık Tıp Dergisi. 10(8):50-53:1998

 • Y. BAYKAL, G. ÖZET, F. KOCABALKAN.

  Apoptozis ve immün sistem. T Klin Tıp Bilimleri. Dergisi 18(1):11-4:1998

 • Y. BAYKAL, M. KARAAYVAZ, M. KUTLU.

  Interlökinler. T Klin Tıp Bilim. 18(1):77-84:1998

 • Y. BAYKAL.

  Antiinflamatuar sitokinler. GATA Tıp Bülteni 40(1):113-7:1998

 • Y. BAYKAL.

  Trombotik hastalıklarda homosistein. GATA Bülteni 40(2):260-65:1998

 • Y. BAYKAL.

  Diyet ve kanser. Hava Kuvvetleri Sergisi. 330:25-31:1998

 • Y. BAYKAL, G.ÖZET, F.KOCABALKAN.

  Endotel fonksiyonları ve hastalıklarla ilişkisi. T Klin Tıp Bilim. 18(3):150-58:1998

 • Z. ÇALIŞKANER, Y. BAYKAL, S. PAY.

  Hiperimmünglobulin D ve periyodik ateş sendromu. T Klin Tıp Bilim. 18(4):226-30:1998

 • Y. BAYKAL, K. SAĞLAM, M. TURAN.

  Akut eklem romatizmasının patogenezinde yeni görüşler. T Klin Tıp Bilim. 18(4):231-35:1998

 • Z. ÇALIŞKANER, S PAY, Y. BAYKAL.

  Primer sklerozan kolanjitin immunogenetiği ve tıbbi tedavi yaklaşımları. T Klin Tıp Bilimleri 18;285-91:1998

 • Y. BAYKAL, G. ÖZET, A. ÖZET.

  Trombopoetin. T. Klin Tıp Bilimleri 18;292-98:1998

 • A..SÖNMEZ, Y. BAYKAL, M. KUTLU.

  Hepatit G virüsü. Sendrom Aylık Tıp Dergisi. 48-50: Ekim,1998

 • Y. BAYKAL, A.TÜZÜN, F.KOCABALKAN.

  Aterosklerozun patogenezi. T. Klin. Tıp Bilimleri 18;355-62:1998

 • Y. BAYKAL, O.NEVRUZ, Ç.ÖZDEMİR.

  Hipotalamo-hipofizer-adrenal aks ve immün sistem. T Klin Tıp Bilimleri 18;342-50:1998

 • Y. BAYKAL, R.KILINÇ, M.KUTLU.

  Insülin benzeri büyüme faktörleri ve reseptörleri. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 77-87; 1998

 • Y. BAYKAL, BA. ÖZUSLU, V. ERTEN.

  B7 molekülleri ve hastalıklardaki rolü. T Klin Tıp Bilimleri 19;35-39:1999

 • Y. BAYKAL.

  Nefrotoksisitenin patogenezi. GATA Bülteni 41(1):112-7;1999

 • Y. BAYKAL, F. GÖK, F. KOCABALKAN.

  Ateroembolik böbrek hastalığı. Türkiye Klin. Tıp Bilimleri 19(5):290-5;1998

 • Y. BAYKAL, F. GÖK, F. KOCABALKAN.

  Sık nefrotoksiteye yol açan ilaçlar. Sendrom Sendrom Aylık Tıp Dergisi Haziran 1999;125-28

 • Y. BAYKAL, F. KOCABALKAN.

  Reseptörler, yapı ve fonksiyonları. Sendrom 11(9);57-63:1999

 • Y. BAYKAL, F. KOCABALKAN.

  Hepatit C ile ilişkili otoimmün hastalıklar. Sendrom 11(9):88-96:1999

 • Y. BAYKAL, G. ÖZET, F. KOCABALKAN.

  Venöz tromboz ile ilişkili risk faktörleri. T Klin Tıp Bilimleri 19;236-41:1999

 • Y. BAYKAL, M.GÖK, F.KOCABALKAN.

  Anjiogenezis. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 12(8):2000

 • Y. BAYKAL, F. KOCABALKAN.

  Septik şokta yeni görüşler ve tedavi yaklaşımları. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 12(4):112-8;2000

 • Y. BAYKAL. Diabetes mellitus ve oksidatif stres.

  GATA Bülteni 42(1);101-108;2000

 • Y. BAYKAL, F.GÖK, F.KOCABALKAN.

  Isı şok proteinleri. Türk Klin. Tıp Bilimleri Dergisi. 20;287-95;2000

 • F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, E. BOZOĞLU.

  Yaşlılarda kardiovasküler risk faktörü olarak homosistein. Geriatri 3(2);69-73;2000

 • Y. BAYKAL.

  Anjiogenezis ve ateroskleroz. GATA Bülteni 42(2);215-9;2000

 • Y. BAYKAL, F. GÖK, M. GÖK, F. KOCABALKAN.

  Anjiogenezis. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 12(6): 30-40;2000

 • Y. BAYKAL, M.GÜLEÇ, F. KOCABALKAN.

  Sepsis ve miyokard fonksiyon bozuklukları. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 12(7): 25-32;2000

 • Y. BAYKAL, Ç.ÖKTENLİ F. KOCABALKAN.

  Plevral effüzyon oluşumu ve tanısal yaklaşım. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 12(7): 64-68;2000

 • Y. BAYKAL, F. KOCABALKAN.

  Helikobakter pilori infeksiyonunun ülser ve kanserle ilişkisi. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 12(9):86-91;2000

 • Y. BAYKAL.

  Sessiz miyokard iskemisi. GATA Bülteni 42(3);309-14;2000

 • Y. BAYKAL, F. GÖK, F. KOCABALKAN.

  Kalp yetmezliğinde beta blokerler. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 13(2):54-62; Şubat 2001

 • Y. BAYKAL, A.T. IŞIK.

  Dehidroepiandrosteron tedavisi ve klinik önemi. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 13(8):75-79; Ağustos 2001.

 • Y. BAYKAL, F. GÖK.

  Sepsis ve yeni tedavi yaklaşımları. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 13(11:83-91, Kasım 2001

 • Y. BAYKAL, F. GÖK.

  Aterosklerozda yeni risk faktörleri. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 13(12):68-73; Aralık 2001

 • Y. BAYKAL, F. GÖK, S. ERİKÇİ.

  Demir, serbest radikaller ve oksidatif hasar. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 14 (1):94-100; Ocak 2002.

 • Y. BAYKAL, F. GÖK.

  Anjiotensin reseptör blokerleri ve tedavide kullanımı. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 14 (2):91-99; Şubat 2002.

 • Y. BAYKAL, F. GÖK.

  Pankreatik inflamasyonda oksidatif stres. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 14 (9):71-78; Ağustos 2002

 • Y. BAYKAL, İ.NAHARCI.

  İnflamatuvar barsak hastalığı. Sendrom aylık Türkiye Tıp Dergisi Nisan 2005

Hızlı Randevu ve İletişim

 • Acıbadem Maslak Hastanesi

  Adres:

  Acıbadem Maslak Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Kliniği Büyükdere Caddesi No:40 34457 Maslak / İstanbul

  Telefon:

  +90 212 304 4263

  E-Posta:

  yavuz.baykal@acibadem.com.tr

Günün Sağlık Bilgisi

Günün Sağlık Bilgisi

Hekim izni olmadan herhangi bir içerik izinsiz kullanılamaz.