En iyi kullanım için javascript kullanımını aktifleştirin.
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Baykal

Yayınlar

İÇ HASTALIKLARI UZMANI PROF.DR. YAVUZ BAYKAL TARAFINDAN HAZIRLANAN

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

 • Y. BAYKAL, H. SAYAR, C. BEYAN, M. KUTLU.

  Tip ll DM’lu hastalarda oral kandidiazisin diabetik kontrol, oral protez ve T Lenfosit fonksiyonları ile ilişkisi Ulusal Diabet Kongresi 27- 29 Mayıs 1991, Silivri /İstanbul

 • F. ARPACI, A. ÖZET, Y. BAYKAL, A.Ö. BERK, Ş. KÖMÜRCÜ.

  Mide ve kolon kanserli hastalarda serum kolesterol ve trigliserid düzeyleri. Ulusal Kanser Kongresi. 3-7. Mayıs 1993, Antalya.

 • F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, S. ERİKCİ, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, MR. MAS.

  Kanser gurupları ile yaş arasındaki ilişki. 2. Geriatri Kongresi 3-5 Kasım 1994. İzmir

 • F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, S. ERİKCİ, K. SAĞLAM, R. MAS.

  Türk toplumunda yaş gruplarına göre kolestrol, trigliserid düzeyleri ve risk faktörü olarak değerlendirilmesi. 2. Geriatri Kongresi 3-5 Kasım 1994 İzmir.

 • A BATTAL, S. ERİKCİ, T. ÜNAL, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM, H. SAYAR, F. KOCABALKAN.

  Serbest radikal temizleyici süperoksit dismutaz enziminin ve serum bakır, çinko, selenyum, düzeylerinin Diabetes Mellitusun kronik komplikasyonları ile ilişkisi. Ulusal Diabetes Kongresi. Mayıs 1994 İzmir.

 • E. GÜL, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL, M. KUTLU, A.DİNÇER, MR. MAS, F. KOCABALKAN.

  Tip ll diabetes mellituslu hastalarda plazma tromboksan ve prostasiklin düzeyleri, vasküler komplikasyonlarla olan ilişkileri ve aspirinin etkisi. Ulusal Diabetes Kongresi. Mayıs, 1994 İzmir.

 • Y EVLEKSİZ, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL, Z. ÇALIŞKANER, N. ÖZCAN, F. KOCABALKAN.

  50 yaş ve üzerindeki kişilerde asemptomatik glisemi ve kardivasküler risk faktörleri. Ulusal Diabetes Kongresi; Mayıs 1994 İzmir.

 • S.TOPRAK, K. SAĞLAM, M. KUTLU, S.PAY, Y.BAYKAL.

  Kalp hastaları yönünden asemptomatik olan diabetik olgularda sol ventrikül fonksiyonlarının ekokardiografik değerlendirlmesi. Ulusal Diabetes Kongresi. Mayıs 1994 İzmir.

 • S. TOPRAK, K. SAĞLAM, Y.BAYKAL, N. ÖZCAN, H. ERDEM, MR. MAS, F. KOCABALKAN.

  Tip ll diabetes mellituslu hastalarda serum magnezyum eksikliğinin trombosit agregasyonuna etkisi. Ulusal Diabetes Kongresi Mayıs 1994 İzmir.

 • MR. MAS, Ü. ATEŞKAN, A. DİNÇ, T. ÜNAL, Y. BAYKAL, F.KOCABALKAN.

  Otonom nöropati gelişmiş diabetik hastalarda eritromisinin safra kesesi fonksiyonlar üzerine etkileri. Ulusal Gastroentroloji Kongresi 6-9 Kasım 1994 Antalya.

 • MR. MAS, Ü. ATEŞKAN, A. DİNÇ, Y. BAYKAL, S. ERİKCİ, C. BEYHAN, F. KOCABALKAN.

  İnsülin bağımlı diabetes mellituslu (IDDM) hastalardaki ultrasonografik pankreas anormallikleri. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 6-9 Kasım 1994. Antalya.

 • MR. MAS, A. DİNÇ, Ü. ATEŞKAN, B. CÖMERT, Y. BAYKAL, F. KOCABALKAN.

  Kantitatif hepotobilier sintigrafi ile ESWL sonrası hepatosit fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Ulusal Gastroenterol kongresi: 6-9 Kasım 1994, Antalya

 • MR. MAS, A. DİNÇ, Ü. ATEŞKAN, B. CÖMERT, Y. BAYKAL, N. KARADEMİR, C. BEYAN, F. KOCABALKAN.

  Safra keselerinde Metil Test Butil Eter (MBTE) infüzyonu yapılan tavşanlarda bilier ve gastrointestinal sistemin akut doku yanıtı. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi: 6-9 Kasım 1994, Antalya.

 • K. SAĞLAM, A. YÖNEM, M. KUTLU, Y. BAYKAL, B. KOÇ, MR. MAS, E. ÖZTÜRK.

  Kalp hastalığı yönünden asemptomatik diabet hastalarda sol ventriküler fonksiyonlarının MUGA ile değerlendirilmesi. Ulusal Diyabet Kongresi: 17-21 Mayıs 1994, Kapadokya.

 • K. SAĞLAM, MR. MAS, Ü. ATEŞKAN, Y. BAYKAL, C. TOP, M. KUTLU, F. KOCABALKAN.

  Diabetik ketoasidozu presipite eden faktörler. Ulusal Diabet Kongresi: 19-21 Mayıs 1994, Kapadokya.

 • A ÖZET, S. KÖMÜRCÜ, Y. BAYKAL, F. ARPACI.

  Meme kanserinin endobronşial metastazı. 2. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 19-21 Ekim 1995. İstanbul.

 • Y. BAYKAL, MR. MAS, B. KOÇ, İ. YAVUZ, H. ERDEM, T. ÜNAL, M. KUTLU.

  Romatizmal hastalıklarda insülin rezistansı. 19. Ulusal Endokrinoloji ve Diabetoloji Kongresi 28-31Mayıs 1996. İstanbul.

 • Y. BAYKAL, B. KOÇ, MR. MAS, C. GÖNLÜŞEN, T. ÜNAL, M. KUTLU,

  Hipertansif hastalarda insülin rezistansı. 19. Ulusal Endokrinoloji ve Diabetoloji Kongresi 28-31 Mayıs 1996, İstanbul.

 • Y. BAYKAL, B. KOÇ, MR. MAS, İ. YAVUZ, K. SAĞLAM, M. KUTLU, F. KOCABALKAN,

  Deksfenfluraminin obesite üzerine etkisi. 1. Uluslararası obezite sempozyumu ve 32. Ulusal Diabet kongresi. 15-19 Nisan 19963, Antalya.

 • Y. BAYKAL, MR. MAS, B. KOÇ, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, M. KUTLU, F. KOCABALKAN,

  Deksfenfluraminin biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. 1. Uluslararası obesite sempozyumu ve 32. Ulusal Diabet kongresi 15-19 Nisan 1996, Antalya.

 • MR. MAS, Ü. ATEŞKAN, B. KOÇ, Y. BAYKAL, M. KUTLU, S. NALBANT, H. ERDEM, F. KOCABALKAN.

  Obesite tedavisinde fluoxetin 1. Uluslararası obesite sempozyumu ve 32. Ulusal Diabet Kongresi 15-19 Nisan 1996, Antalya.

 • Y. BAYKAL, A. ERDİL, B. KOÇ,. MR. MAS, S. NALBANT, T. ÜNAL, M. KUTLU,

  Diabetik hastalarda serum sialik asit düzeyinin diabetik retinopati ve hipertansiyonla ilişkisi XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 4-7 Haziran 1996, Kayseri.

 • Y. BAYKAL, B. KOÇ, T. ÜNAL, M. KUTLU, S. NALBANT, F. KOCABALKAN,

  İntihar girişiminde bulunanlarda serum kolesterol düzeyleri. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 4-7 Haziran 1996, Kayseri.

 • Y. BAYKAL, B. KOÇ, MR. MAS, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, S. NALBANT, M. KUTLU,

  Hepatit vakalarında serum lipidlerinde meydana gelen değişiklikler. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 4-7 Haziran 1996, Kayseri.

 • Y. BAYKAL, B. KOÇ, MR. MAS, K. SAĞLAM, MT. ÜNAL, H. ERDEM, F. KOCABALKAN,

  Hepatit virüsü antiaterojenik mi? XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 4-7 Haziran 1996, Kayseri.

 • Y. BAYKAL, MR. MAS, B. KOÇ, K. SAĞLAM, MT. ÜNAL, Z. ÇALIŞKANER, F. KOCABALKAN,

  Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda Lp (a) düzeyleri. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 4-7 Haz.1996, Kayseri.

 • Y.BAYKAL, B. KOÇ, MR. MAS, M. KUTLU, F.KOCABALKAN.

  Vaskülitle seyreden hastalıklarda Parvovirüs B19 antikorları. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 4-7 Haziran 1996, Kayseri.

 • T. DOĞRU, MR. MAS, Y. BAYKAL, Ü. ATEŞKAN, T. EYİLETEN, H. ERDEM, B. KOÇ, F. KOCABALKAN,

  CA-125 is a new marker for the tuberculous peritonitis. 13. Ulusal Gastroenterolojisi Kongresi. 1996 8-13 Ekim Antalya

 • MR. MAS, Y. BAYKAL, S. NALBANT, H. ERDEM, B. KOÇ, C. KİNALP, Ü. ATEŞKAN, K. SAĞLAM.

  A case of splenic abcess cased by salmonella paratyphı-A. 13. Ulusal Gastroenterolojisi Kongresi. 1996 8-13 Ekim Antalya.

 • MR. MAS, H. ÖZOTUK, S. NALBANT, Y. BAYKAL, B. KOÇ, H. ERDEM, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN,

  Investigate insulin resistance by using hyperinsulinemic euglisemic technique cirrhotic patients. 13. Ulusal Gastroenterolojisi Kongresi. 1996 8-13 Ekim Antalya.

 • S. NALBANT, MR. MAS, Y. BAYKAL, Ü. ATEŞKAN, H. ÖZOTUK, F. KOCABALKAN.

  The prevalence of cholelithiasis in Mid-Anotolia. 13. Ulusal Gastroenterolojisi Kongresi. 1996 8-13 Ekim Antalya.

 • Y. BAYKAL, MR. MAS, S. NALBANT, H. ÖZOTUK, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN. B. KOÇ.

  The Changes of the lipid profile in hepatitis patients. 13. Ulusal Gastroenterolojisi Kongresi. 1996 8-13 Ekim Antalya.

 • S. NALBANT, MR. MAS, H. ERDEM, Y. BAYKAL, Ü. ATEŞKAN, F. KOCABALKAN,

  Comprehension of octreotid and omeprazol treatment of upper gastrointestinal bleeding due to duodenal ulcers and hemorrahage erosions. 13. Ulusal Gastroenterolojisi Kongresi. 1996 8-13 Ekim Antalya.

 • B.KOÇ, Y.BAYKAL, F.ÖZKAN, MR.MAS, F. KOCABALKAN.

  Ciddi Suicid girişiminde bulunan kişilerde soluble immunite. XXXII. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 25-28 Eylül 1996.

 • Y. BAYKAL, M. ERCAN, Z. ÇALIŞKANER, B. KOÇ, F. KOCABALKAN.

  Tip II. DM’te kan basıncı ve serum lipidleri ile karotis intima-media alınlığı arasındaki ilişki. 33. Ulusal Diyabet Kongresi. 19-24 Mayıs 1997, Marmaris/TÜRKİYE

 • Y. BAYKAL, M. ERCAN, Z. ÇALIŞKANER, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN.

  Tip II. DM yaş, cinsiyet, sigara kullanımı ve vücut kitle endeksi ile KIM kalınlığı arasındaki ilişki. 33. Ulusal Diyabet Kongresi. 19-24 Mayıs 1997, Marmaris/TÜRKİYE.

 • Y. BAYKAL, O. TARÇIN, Z. ÇALIŞKANER, B. KOÇ, F. KOCABALKAN.

  Postmenopozall kadınlarda deri kalınlığı ve deri kollajen miktarı ile kemik mineral dansitesi arasındaki ilişki. 33. Ulusal Diyabet Kongresi. 19-24 Mayıs 1997, Marmaris/TÜRKİYE.

 • Y. BAYKAL, O. TARÇIN, Z. ÇALIŞKANER, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN.

  Post ve premenopozal kadınlarda deri kalınlığı ile deri kollajen miktarı arasındaki ilişki. 33. Ulusal Diyabet Kongresi. 19-24 Mayıs 1997, Marmaris/TÜRKİYE.

 • Y. BAYKAL, B. KOÇ, T. ÜNAL, B. CÖMERT, F. KOCABALKAN.

  Dokzasosinin kan basıncı ve lipid profiline etkisi. XX.Ulusal Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları. Kongresi. 23-27 Eylül 1997

 • Y. BAYKAL, B. KOÇ, T. ÜNAL, Z. ÇALIŞKANER, B. CÖMERT, F. KOCABALKAN.

  Tip II diabetin kronik komplikasyonları ile karotis intima media kalınlığı arasındaki ilişki. XX.Ulusal Endokrinoloji ve Metobolizma Hast. Kongresi. 23-27 Eylül 1997

 • T. ÜŞENMEZ, Ü. ATEŞKAN, B. CÖMERT, MT. ÜNAL, Y. BAYKAL, M. KUTLU, F. KOCABALKAN.

  Diyabetik ratlarda oktreotidin renal fonksiyonlar üzerine etkileri. XX.Ulusal Endokrinoloji ve Metobolizma Hast. Kongresi. 23-27 Eylül 1997

 • Y.BAYKAL, Z. ÇALIŞKANER, MT. ÜNAL, B. KOÇ, F. KOCABALKAN.

  Yüksek irtifanın insan üzerine etkileri. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 27-30 Mayıs 1997

 • Y.BAYKAL, S. PAY, F. GÖK, Z. ÇALIŞKANER, F. KOCABALKAN.

  Kızamık infeksiyonuna bağlı antifosfolipid sendromu. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 27-30 Mayıs 1997

 • F. KOCABALKAN, Z. ÇALIŞKANER, B. CÖMERT, S. PAY, Y.BAYKAL.

  SLE de SS-A ve SS-B antikorlarının klinik ve laboratuvar bulgularla ilişkisi. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 27-30 Mayıs 1997 Kayseri

 • Y.BAYKAL, O.TARÇIN, F.KOCABALKAN.

  Yaşlı populasyonda osteoporozun değerlendirilmesinde DEXA ve ultrasonografinin karşılaştırılması. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi. 29 Eylül-3Ekim 1998 Ankara

 • Y.BAYKAL, O.TARÇIN, F. KOCABALKAN.

  Postmenopozal osteoporotik kadınlarda alendronat tedavisinin kemik mineral dansitesi üzerine etkisi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi. 29 Eylül-3Ekim 1998

 • Y.BAYKAL, O.TARÇIN, F.KOCABALKAN.

  Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda serum osteokalsin ve tip I prokollajen miktarları. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi. 29 Eylül-3Ekim 1998 Ankara

 • Y.BAYKAL, O.TARÇIN, F.KOCABALKAN.

  Yaşlı populasyonda süt içiminin kemik kütlesi üzerine etkisinin ultrasonografik olarak değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi. 29 Eylül-3Ekim 1998 Ankara

 • Y. BAYKAL, O. TARÇIN, F. KOCABALKAN.

  Premenapozal ve postmenopozal kadınlarda ultrasonografik olarak osteoporozun değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 1998 Ankara

 • Y.BAYKAL, F.BULUCU, F.KOCABALKAN.

  İnsüline bağımlı olmayan diyabetli yaşlı erkeklerde deri kalınlığı ile hormon düzeyleri arasındaki ilişki. 34. Ulusal Diabet kongresi ve Uluslararası osteoporoz kongresi 17-21 Mayıs 1998 İstanbul

 • R. KILINÇ, M. KUTLU, Y.BAYKAL.

  Steatohepatitli hastalarda hiperinsülinemik öglisemik klemp tekniği ile insülin direncinin araştırılması. 34. Ulusal Diabet kongresi ve Uluslararası osteoporoz kongresi 17-21 Mayıs 1998 İstanbul

 • H.ERDEM, M.KUTLU, K.SAĞLAM, Y.BAYKAL. F.KOCABALKAN.

  Premature koroner kalp hastalığında hiperinsülinemik öglisemik klemp tekniği ile insülin direncinin araştırılması. 34. Ulusal Diabet kongresi ve Uluslararası osteoporoz kongresi 17-21 Mayıs 1998 İstanbul

 • Y.BAYKAL, K. SAĞLAM, F. BULUCU, B. KOÇ, F. KOCABALKAN.

  İnsüline bağımlı olmayan diyabetik erkeklerde serum lipid düzeyleri ile deri kıvrım kalınlığı arasındaki ilişki. 34. Ulusal Diabet kongresi ve Uluslararası osteoporoz kongresi 17-21 Mayıs 1998 İstanbul

 • Y.BAYKAL, Z. ÇALIŞKANER, Z. YEŞİLOVA, Ç. ÖKTENLİ.

  Reaktif artritli hastalarda serum IL-1 beta düzeyleri. Ulusal Romatoloji Kongresi 26-30 Ekim 1998 Antalya

 • Y.BAYKAL.

  Kemik formasyon ve resorbsiyon markerleri. Osteoporoz sempozyumu GATA 25 Eylül 1998 ANKARA

 • Y.BAYKAL, MR. MAS, G. KAYA, F. KOCABALKAN.

  Hepatit B virüsü taşıyıcılarında histolojik değişiklikler. Hepatoloji Kongresi 1999 İSTANBUL

 • Y.BAYKAL, F. GÖK, K. SAĞLAM, MT. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  Behçet Hastalarında Serum sIL-2R, TNF a, IL-6 ve IL-10 düzeyleri. I. İç Hastalıkları Kongresi 3-7 Kasım 1999 ANTALYA.

 • Y.BAYKAL, F. GÖK, K. SAĞLAM, MT. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  FMF hastalarında Serum sIL-2R, TNF a, IL-6 ve IL-10 düzeyleri. I. İç Hastalıkları Kongresi 3-7 Kasım 1999 ANTALYA.

 • Y.BAYKAL,F. GÖK, K. SAĞLAM, MT. ÜNAL, F. KOCABALKAN.

  Romatoit artritli hastalarda Serum sIL-2R, TNF a, IL-6 ve IL-10 düzeyleri. I. İç Hastalıkları Kongresi 3-7 Kasım 1999 ANTALYA.

 • Y.BAYKAL, F. GÖK, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN. Hipersensivite vaskülitli hastalarda Serum sIL-2R, TNF a, IL-6 ve IL-10 düzeyleri. I. İç Hastalıkları Kongresi 3-7 Kasım 1999 ANTALYA

 • H. REHBER, Y.BAYKAL,Y. ÜSTÜ, F. KOCABALKAN.

  Dislipidemili obez kadın hastalarda subitramin tedavisinin etkisi. I. İç Hastalıkları Kongresi 3-7 Kasım 1999 ANTALYA.

 • H. REHBER, Y. BAYKAL, Y. ÜSTÜ, F. KOCABALKAN.

  Subitramin kullanimi ile oluşan istenmeyen etkiler. I. İç Hastalıkları Kongresi 3-7 Kasım 1999 ANTALYA.

 • Y.BAYKAL, H. REHBER, Y. ÜSTÜ, F. KOCABALKAN.

  Obez tip-II diabetiklerde glisemik kontrol üzerine subitramin ve kilo vermenin etkileri. I. İç Hastalıkları Kongresi 3-7 Kasım 1999 ANTALYA.

 • H. REHBER, Y.BAYKAL, Y. ÜSTÜ, F. KOCABALKAN.

  Kilo kaybında subitramin ve düşük kalorili diyetin karşılaştırılması. I. İç Hastalıkları Kongresi 3-7 Kasım 1999 ANTALYA.

 • Y.BAYKAL, M.GÖK, Z. EYILETEN, F. KOCABALKAN.

  Ateroskleroza bakterilerin etkisi. I. İç Hastalıkları Kongresi 3-7 Kasım 1999 ANTALYA.

 • Y.BAYKAL, M. GÖK, Z. EYILETEN, E. ERGÜLEN, F. KOCABALKAN.

  Ateroskleroza virüslerin etkisi. I. İç Hastalıkları Kongresi 3-7 Kasım 1999 ANTALYA.

 • Y.BAYKAL, M. GÖK, Z. EYILETEN, E. ERGÜLEN, F. KOCABALKAN.

  Ateroskleroza Parvovirüs B19’un Etkisi. I. İç Hastalıkları Kongresi 3-7 Kasım 1999 ANTALYA.

 • H.REHBER, M.İ.YILMAZ, Y.ÜSTÜ, Y.BAYKAL, F. KOCABALKAN.

  Oral glukoz tolerans testinin hiperlipidemik olgularda değişimi. XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi ve V. Uluslararası Katılımlı Obesite Sempozyumu. 14-19 Mayıs 2000 GAZİANTEP

 • H. REHBER, İ.YILMAZ, Y.ÜSTÜ, Y.BAYKAL, F. KOCABALKAN.

  Hiperkolesterolemili olgularda tek başına orlistat yeterlimi, statinlerle kombine edilmeli mi? XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi ve V Uluslararası Katılımlı Obesite Sempozyumu. 14-19 Mayıs 2000 GAZİANTEP

 • H.REHBER, İ.YILMAZ, Y.ÜSTÜ, Y.BAYKAL, F. KOCABALKAN.

  Orlistat ile subitraminin karşılaştırılması. XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi ve V. Uluslararası Katılımlı Obesite Sempozyumu. 14-19 Mayıs 2000 GAZİANTEP

 • H.REHBER, İ.YILMAZ, Y.ÜSTÜ, Y.BAYKAL, F. KOCABALKAN.

  Orlistat kullanımıyla oluşan istenmeyen etkiler. XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi ve V. Uluslararası Katılımlı Obesite Sempozyumu. 14-19 Mayıs 2000 GAZİANTEP.

 • H.REHBER, İ.YILMAZ, Y.ÜSTÜ, Y.BAYKAL, F. KOCABALKAN.

  Orlistat ve diyet ile kilo kaybının karşılaştırılması. XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi ve V. Uluslararası Katılımlı Obesite Sempozyumu. 14-19 Mayıs 2000 GAZİANTEP

Hızlı Randevu ve İletişim

 • Acıbadem Maslak Hastanesi

  Adres:

  Acıbadem Maslak Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Kliniği Büyükdere Caddesi No:40 34457 Maslak / İstanbul

  Telefon:

  +90 212 304 4263

  E-Posta:

  yavuz.baykal@acibadem.com.tr

Günün Sağlık Bilgisi

Günün Sağlık Bilgisi

Hekim izni olmadan herhangi bir içerik izinsiz kullanılamaz.